Categorie


R.S.M. 1958-488-92 Frutti diversi - Quartina d'angolo 5 valori timbrati

R.S.M. 1958-488-92 Frutti diversi - Quartina d'angolo 5 valori timbrati

ANNO DI EMISSIONE 1958 - BOLAFFI N. 488-92 -

FRUTTI DIVERSI -

QUARTINA D'ANGOLO DI 5 VALORI TIMBRATI

Maggiori dettagli

ANNO DI EMISSIONE 1958 - BOLAFFI N. 488-92 -

FRUTTI DIVERSI -

QUARTINA D'ANGOLO DI 5 VALORI TIMBRATI

PayPal